top of page
תמונה6.png
תמונה4.jpg

אנחנו מייצגים בארץ באופן בלעדי קבוצת SAVIOLA האיטלקית.

סביולה אחזקות משלבת באופן סינרגטי מספר חברות בינלאומיות אשר מתמקדות בשלושה עולמות : עץ , כימיקלים וריהוט. המחזור המאוחד של הקבוצה הניח אותה במשך שנים בין 300 המפעלים המובילים בתעשייה האיטלקית וכמנהיגה ומובילה בתעשיית העץ.

סוד ההצלחה מתחיל ב-1963 כאשר המילה "אקולוגיה" היתה רחוקה מלהיות על השפתיים של כולם, למייסד הקבוצה היה רעיון לשפר את פסולות העץ, כלומר לתת חיים חדשים למה שנראה עד כה רק כפסולת, משהו שיש להשליך.

התוצאות ברורות : 10,000 עצים נשמרים בכל יום, 1.5 מיליון טונות של עץ מעובד מדי שנה, 22 מרכזי איסוף באיטליה ובאירופה.

פילוסופיית הייצור מבוססת על שימוש חוזר בחומר גלם אשר ניתן לעשות בו שימוש חוזר ללא צורך בקיצוץ בעצים חדשים.

החברה נחשבת לבין החברות החדשניות והמובילות בעולם לייצור חומרי גלם לתעשיית העץ.

הקבוצה במספרים

6M

מליון פרטי ריהוט מדי שנה 

2.5M

מטרים של שטח תעשייתי

1456

עובדים

602M

הכנסות / מיליון אירו

bottom of page