"להישאר נאמן לסיפור שלנו בראש ובראשונה פירושו להמשיך לעשות עסקים עם כבוד רב ביותר לסביבה באמצעות קיימות אקולוגית ואתיקת מיחזור"

© 2015 by Luach Ve Delet Ltd.